Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Δερματομυοσίτιδα

  • Μυική δυστροφία
  • Φαρμακευτική τοξικότητα (στατίνες, αζαθειοπρίνη, σιμετιδίνη)
  • Νευρολογικά νοσήματα (βαριά μυασθένεια, νοσήματα κινητικού νευρώνα, νόσος Parkinson)
  • Ενδοκρινικά/αυτοάνοσα νοσήματα (μυξοίδημα, σύνδρομο δύσκαμπτου ανθρώπου (Stiff-man syndrome)
  • Μεταβολικά νοσήματα (ανεπάρκεια φωσφοφρουκτοκινάσης, ανεπάρκεια φωσφοριλάσης β κινάσης)
  • Μιτοχονδριακά νοσήματα
  • Διάφορα (αμυλοείδωση, κυστική ίνωση, μηνιγγίωμα, σύνδρομο Μυγχάουζεν)


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες