Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ατροφόδερμα των Pasini και Pierini

Μπορεί να αποτελεί τελικό στάδιο μορφέα κατά πλάκες. Εντοπίζεται στον κορμό και χαρακτηρίζεται από ασυμπτωματικές, υπερχρωσμένες ατροφικές πλάκες με καλά οριοθετημένα, οξέως αφοριζόμενα όρια. Εντονες φλεγμονώδεις ή σκληρυντικές αλλοιώσεις, όπως οι τυπικές αλλοιώσεις της πλακοειδούς μορφέα, απουσιάζουν.

Εχει χρόνια διαδρομή και συνήθως υφίεται πλήρως μετά από 10 χρόνια. Όπως και ηωσινοφιλική περιτονιίτιδα, γενικά θεωρείται μέρος του κλινικού εύρους της μορφέα, αν και μερικοί συγγραφείς τις θεωρούν ξεχωριστές οντότητες.Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες