Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αρθροπάθεια Jaccoud

 Η αρθροπάθεια Jaccoud (Jaccoud's arthropathy) (JA) είναι χρόνια παραμόρφωση χαρακτηριζόμενη από ωλένια απόκλιση του 2ου έως 5ου δακτύλου και υπεξάρθρημα των μετακαρπιοφαλαγγικών αρθρώσεων, η οποία διορθώνεται ενεργητικά από τον ασθενή ή παθητικά από τον εξεταστή. Παρατηρείται σε ασθενείς με υποτροπιάζονται οξύ ρευματικό πυρετό [1], συστηματικό ερυθηματώδη λύκο [2] και άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού (σύνδρομο επικάλυψης, σκληροδερμία, υποσυμπληρωματική κνιδωτική αγγειίτιδα, δερματομυοσίτιδα) [36], σύνδρομο Sjogren, ψωριασική αρθρίτιδα [7],  φλεγμονώδεις εντεροπάθειες [8], κακοήθη νοσήματα [9], σαρκοείδωση και, σπάνια, πυροφωσφορική αρθροπάθεια.

Κλινικά, η JA χαρακτηρίζεται από ωλένια απόκλιση των δακτύλων στο επίπεδο των μετακαρπιοφαλαγγικών αρθρώσεων, πόνο και περιορισμό της κινητικότητας. Οι παραμορφώσεις οφείλονται σε χαλάρωση των περιαρθρικών συνδέσμων. Το υπεξάρθρημα των εγγύς φαλάγγων μπορεί να προκαλέσουν αγκιστροειδή παραμόρφωση της παλαμιαίας επιφάνειας των κεφαλών των μετακαρπίων. Χαρακτηριστικά, ακτινολογικά καταστροφή του χόνδρου ή οστικές διαβρώσεις απουσιάζουν. Μπορεί να προσβληθούν και τα δάκτυλα των ποδιών και συχνά υπάρχουν ρευματοειδή οζίδια. Η ιστολογική εξέταση δείχνει ίνωση των περιαρθρικών ιστών με αλλοιώσεις του υμένα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

  1. Jaccoud FS. Sur une forme de rhumatisme chronique. Leçons de clinique médicale faites à l'Hôpital de la Charité. Paris: Delahaye, 1869:598–616.
  2. van Vugt RM, Derksen RHWM, Kater J, Bijlsma JWJ. Deforming arthropathy or lupus and rhupus hands in systemic lupus erythematosus. Ann Rheum Dis1998;57:540–4.
  3. Paredes JG, Lazaro MA, Citera G, Da Rapresentaçao S, MaldonadoCocco JA. Jaccoud's arthropathy of the hands in overlap syndrome. Clin Rheumatol1997;16:65–9.
  4. Bradley JD, Pinals RS. Jaccoud's arthropathy in scleroderma. Clin Exp Rheumatol1984;2:337–40.
  5. Ishikawa O, Miyachi Y, Watanabe H. Hypocomplementaemic urticarial vasculitis associated with Jaccoud's syndrome. Br J Dermatol1997;137:804–7.
  6. Bradley JD. Jaccoud's arthropathy in adult dermatomyositis. Clin Exp Rheumatol1986;3:273–6.
  7. Tishler M, Yaron M. Jaccoud's arthropathy and psoriatic arthritis. Clin Exp Rheumatol1993;11:663–4.
  8. Maher JM, Strosberg JM, Rowley RF, Farber M. Jaccoud's arthropathy and inflammatory bowel disease. J Rheumatol1992; 19:1637–9.
  9. Johnson JJ, LeonardSegal A, Nashel DJ. Jaccoud'stype arthropathy: an association with malignancy. J Rheumatol1989; 16:1278–80. 


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες