Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Με μία ματιά!

Αν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε κάποια υποκατηγορία:

Διαφορική διάγνωσηπερισσότερα για Διαφορική διάγνωση 

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα : Εμπύρετη μονοαρθρίτιδα
Συστηματική NIA Σηπτική αρθρίτιδα Αντιδραστική αρθρίτιδα λόγω παρακείμενης οστεομυελίτιδας Υμενίτιδα από ξένο σώμα Μετατραυματική αρθρίτιδα Οξύς ρευματικός πυρετός (σπάνια) ΣΕΛ (σπάνια) Ιογενείς λοιμώξεις...

Διαφορική διάγνωσηπερισσότερα για Διαφορική διάγνωση 

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα : Πολυαρθρίτιδα/πολυαρθραλγίες
Πολυαρθρίτιδα ή/και πολυαρθραλγίεςπαρατηρούνται σε μεγάλη ποικιλία νοσημάτων (λοιμώξεις, ρευματικά, συγγενή ή κληρονομικά νοσήματα, νεοπλάσματα, κ. ά. (ΠΙΝΑΚΑΣ 33). ΠΙΝΑΚΑΣ...

Διαφορική διάγνωσηπερισσότερα για Διαφορική διάγνωση 

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα : Περικαρδίτιδα
Ιογενής περικαρδίτιδα : Η διάκρισή της από την ρευματοειδή περικαρδίτιδα μπορεί να εί­ναι κλινικά πολύ...

Διαφορική διάγνωσηπερισσότερα για Διαφορική διάγνωση 

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα : Ραγοειδίτιδα
Η ραγοειδίτιδα δεν είναι αποκλειστική εκδήλωση της ΝΙΑ, αλλά παρατηρείται και σε πολλά άλλα, ρευματικά και μη, νοσήματα (ΠΙΝΑΚΑΣ 14), από τα οποία και πρέπει να διαφοροδιαγιγνώσκεται, ιδιαίτερα εάν είναι η πρώτη εκδήλωση της...

Διαφορική διάγνωσηπερισσότερα για Διαφορική διάγνωση 

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα : Πυρετός συστηματικής ΝΙΑ
Σε παιδιά με υψηλό πυρετό, η σκέψη της ΝΙΑ πρέπει να μπαίνει όταν αποκλεισθούν άλλες αιτίες υπερπυρεξίας ή πυρετού άγνωστης αιτιολογίας, όπως ο ΣΕΛ, η οζώδης πολυαρτηρίτιδα και η οξεία...

Διαφορική διάγνωσηπερισσότερα για Διαφορική διάγνωση 

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα : Συστηματικός τύπος
Η διάγνωση της συστηματικής NIA, ιδιαίτερα στην έναρξή της, είναι πολύ δύσκολη όταν το παιδί έχει αμφημερινό πυρετό και ένδειξη συστηματικής φλεγμονώδους νόσου, αλλ’ όχι αρθρίτιδα και ειδικά σημεία ή συμπτώματα που να επιτρέπουν την οριστική...

Διαφορική διάγνωσηπερισσότερα για Διαφορική διάγνωση 

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα : Υποδόρια οζίδια
Υποδόρια οζίδια παρατηρούνται σε διάφορα νοσήματα. Η ιστολογική τους εικόνα είναι πανομοιότυπη σ’ όλα αυτά τα νοσήματα, γι’ αυτό και δεν έχει διαγνωστική αξία στη μεταξύ τους διάκριση, μπορεί όμως να βοηθήσει στη διάκρισή τους από...

Διαφορική διάγνωσηπερισσότερα για Διαφορική διάγνωση 

Αιμαγγείωμα υμένα
Νοσήματα συνδεόμενα με αίμαρθρο (εάν το αιμαγγείωμα εντοπίζεται στο γόνατο) (EiskjerSetal,...

Διαφορική διάγνωσηπερισσότερα για Διαφορική διάγνωση 

Ανευρυσματική οστική κύστη
Απλή οστική κύστη Γιγαντοκυτταρικός όγκος Δευτεροπαθής ανευρυσματική οστική κύστη συνδεόμενη με υποκείμενο χονδροβλάστωμα ή οστεοβλάστωμα Ηωσινόφιλο κοκκίωμα Ινώδης δυσπλασία Οστεοβλάστωμα Σάρκωμα...

Διαφορική διάγνωσηπερισσότερα για Διαφορική διάγνωση 

Γιγαντοκυτταρικός όγκος
Γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα Καλόηθες εγχόνδρωμα Λαχνοοζώδης υμενίτιδα Μη οστεοποιούμενο ίνωμα Ανευρυσματική οστική...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες