Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Με μία ματιά!

Αν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε κάποια υποκατηγορία:

Διαφορική διάγνωσηπερισσότερα για Διαφορική διάγνωση 

Μυαλγίες
Περιαρθρίτιδες Ριζαλγία Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου Ρευματική πολυμυαλγία Ιογενής πολυμυαλγία Μεταστρεπτοκοκκική...

Διαφορική διάγνωσηπερισσότερα για Διαφορική διάγνωση 

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
"Ρευματικά" αίτια Ρευματοειδής αρθρίτιδα Ρευματική πολυμυαλγία Ουρική αρθρίτιδα Ψευδουρική αρθρίτιδα Αλγοδυστροφία Ινομυαλγία Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος Κροταφική αρτηρίτιδα Σκληροδερμία (προοδευτική συστηματική σκληροδερμία, γενικευμένη μορφέα, σκληρυντικός λειχήνας, περιτονιίτιδα, δισκοειδής ερυθηματώδης λύκος, λυκοειδής υποδερματίτιδα) Μη ρευματικά...

Διαφορική διάγνωσηπερισσότερα για Διαφορική διάγνωση 

Φαινόμενα Raynaud
Νοσήματα συνδετικού ιστού Νευραγγειακά συμπιεστικά σύνδρομα Σύνδρομο θωρακικής εξόδου Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα Αποφρακτική ενδαρτηρίτιδα Θρομβοεμβολικά επεισόδια Αρτηριοσκλήρυνση Κρυοσφαιριναιμία Κρυοϊνωδογοναιμία Ψυχροσυγκολλητιναιμία Μονοκλωνική γαμμοπάθεια Πολυκυτταραιμία Χειριστές κρουστικών μηχανημάτων Εργάτες πολυβυνιλοχλωριδίου Εργοταμίνη, μεθυσεργίδη, β-αναστολείς,...

Διαφορική διάγνωσηπερισσότερα για Διαφορική διάγνωση 

Που οφείλεται η τρανσαμινασαιμία ;
1.  ΦΑΡΜΑΚΑ Αναλγητικά Ασπιρίνη Ακεταμινοφαίνη (Tylenol) Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα Ιμπουπροφαίνη(Advil, Motrin, Brufen) Ναπροξένη (Naprosyn, Naprelan, Anaprox, Aleve) Δικλοφενάκη (Voltaren, Cataflam, Voltaren-XR) Φαινυλβουταζόνη (Butazolidine) Ινδομεθακίνη (Indocid, Reumacid,...

Διαφορική διάγνωσηπερισσότερα για Διαφορική διάγνωση 

Που οφείλεται η λευκοπενία ;

Διαφορική διάγνωσηπερισσότερα για Διαφορική διάγνωση 

Που οφείλεται η λευκοκυττάρωση ;

Διαφορική διάγνωσηπερισσότερα για Διαφορική διάγνωση 

Που οφείλεται η αύξηση της ταχύτητας καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων (ΤΚΕ);

Διαφορική διάγνωσηπερισσότερα για Διαφορική διάγνωση 

Ψηλαφητή πορφύρα (palpable purpura)
Λοιμώδη νοσήματα

Διαφορική διάγνωσηπερισσότερα για Διαφορική διάγνωση 

Πορφύρα Henoch-Schonlein
Αγγειίτιδα από υπερευαισθησια (λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα) Βακτηριδιακή ενδοκαρδίτιδα Ηωσινοφιλική πνευμονία Ιδιοπαθής μικτή κρυοσφαιριναιμία Κοκκιωμάτωση Wegener Μηνιγγοκοκκική σηψαιμία Μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα Νόσος Schamberg Οζώδης πολυαρτηρίτιδα Οξεία χειρουργική κοιλία – διάτρηση – έμφρακτο εντέρου, εγκολεασμός Οξύς ερυθηματώδης λύκος Ορχίτιδα και συστροφή όρχεων Παιδική κακομεταχείριση Πυρετός Βραχωδών Ορέων Ρευματοειδής αρθρίτιδα Σύνδρομο...

Διαγνωστικά κριτήριαπερισσότερα για Διαγνωστικά κριτήρια 

Διαγνωστικά κριτήρια πορφύρας Henoch-Schonlein
Α)   ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες