Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε κάποια υποκατηγορία:

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 1
Τα περισσότερα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) είναι οργανικά οξέα με σχετι­κά χαμηλό pKa, γι' αυτό και στους φλεγμαίνοντας ιστούς, όπου το ρΗ είναι χαμηλό, κατακρα-τώνται εκλεκτικά σε υψηλότερες...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Ασεμετασίνη
Η ασεμετασίνη είναι πολύ λιγότερο τοξική από άλλα ΜΣΑΦ, ιδιαίτερα από το γαστρεντερικό, επειδή αναστέλλει ασθενώς την σύνθεση των προσταγλανδινών. Οι περισσότερες επιπλοκές της  είναι ήπιες και αναστρέψιμες, επιβάλλοντας διακοπή της θεραπείας σε μερικές μόνο περιπτώσεις. Λόγω της μικρής της τοξικότητας, της απουσίας φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων και της δυνατότητας χορήγησής της σε ασθενείς με ήπια ή μέτρια νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια, μπορεί να χορηγηθεί σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας χωρίς τροποποίηση της...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Αζαπροπαζόνη
Η αζαπροπαζόνη είναι ένα αποτελεσματικό μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο για την θεραπεία του οξέος πόνου, της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, της οστεοαρθρίτιδας και της οξείας ουρικής αρθρίτιδας. Πάντως, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, συνοδεύεται από ανεπιθύμητες ενέργειες, κυρίως σοβαρές γαστρεντερικές επιπλοκές, συχνότερα από τα περισσότερα ...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Ασεκλοφενάκη
Η ασεκλοφενάκη είναι ισχυρός αναστολέας των προσταγλανδινών, αν και αναστέλλει σε μικρότερο βαθμό τις προσταγλανδίνες του γαστρεντερικού συστήματος και επομένως είναι λιγότερο γαστροτοξική από άλλα ΜΣΑΦ. Ακόμα, είναι λιγότερο ηπατοτοξική από άλλα ΜΣΑΦ και δεν επηρεάζει την νεφρική λειτουργία, γι΄ αυτό και μπορεί να χορηγηθεί τόσο σε ηλικιωμένους, όσο και σε ασθενείς με ήπια νεφρική...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Δικλοφενάκη
Η δικλοφενάκη είναι ένα ισχυρό και αποτελεσματικό ΜΣΑΦ, από τα πρώτα που έχουν χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία των ρευματικών νοσημάτων και άλλων επώδυνων καταστάσεων. Η αποτελεσματικότητα και ασφάλειά της έχουν τεκμηριωθεί μετά από πολλά χρόνια κλινικής χρήσης, γι΄αυτό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αρχικό ΜΣΑΦ εκλογής σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα και οξεία ουρική αρθρίτιδα.Το περίγραμμα ασφάλειάς της, κυρίως από το γαστρεντερικό, είναι τυπικό των άλλων ΜΣΑΦ που αναστέλλουν κυρίως την...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Διφλουνιζάλη
Η διφλουνιζάλη είναι ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο με αναλγητικές, αλλ΄όχι αντιπυρετικές, ιδιότητες, αποτελεσματικό σε πολλά ρευματικά και άλλα επώδυνα εξωαρθρικά νοσήματα. Πάντως, δεν χρησιμοποιείται ευρέως σαν αντιφλεγμονώδες, αλλά κυρίως σαν αναλγητικό για την ανακούφιση από τον ήπιο έως μέτριο...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Ετοδολάκη
Η ετοδολάκη είναι ένα νεότερο ΜΣΑΦ, που αναστέλλει κυρίως την COX-2, γι΄ αυτό και είναι λιγότερο γαστροτοξικό από άλλα ΜΣΑΦ. Κατά τα άλλα, το περίγραμμα της ασφάλειάς της είναι παρόμοιο των άλλων ΜΣΑΦ. Είναι αποτελεσματικό σε ποικιλία ρευματικών νοσημάτων και έχει αναλγητική δράση, γι΄ αυτό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο πρώτης...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Θειαπροφενικό οξύ
Το θειαπροφαινικό οξύ είναι αποτελεσματικό μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο σε ποικιλία ρευματικών νοσημάτων, με αναλγητική δράση. Το περίγραμμα της ασφάλειάς του είναι παρόμοιο με των άλλων ΜΣΑΦ, αν και συνοδεύεται από άσηπτη κυστίτιδα περισσότερο απ΄όλα τα άλλα ΜΣΑΦ, γι΄αυτό και η χρήση του έχει περιορισθεί σημαντικά και έχει αντικατασταθεί από τα νεότερα ΜΣΑΦ, που είναι λιγότερο...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Ιμπουπροφαίνη
Η ιμπουπροφαίνη είναι το πρώτο παράγωγο του προπιονικού οξέος που χρησιμοποιήθηκε στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Πρόκειται για ένα ισχυρό μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο, με πολύ καλή γαστρεντερική και γενικότερη ανοχή σε μακροχρόνια χορήγηση. Η αποτελεσματικότητα και ασφάλειά της έχουν καθιερωθεί μετά από μακροχρόνια κλινική εμπειρία και παρακολούθηση, γι΄ αυτό και αποτελεί ένα από τα πρώτα ΜΣΑΦ εκλογής σε ασθενείς με ρευματικά ...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Ινδομεθακίνη
Η ινδομεθακίνη είναι παράγωγο του ινδολοξεικού οξέος, δομικά και φαρμακολογικά σχετιζόμενο με την σουλινδάκη. Εχει εξαίρετες αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες στα ρευματικά νοσήματα, ιδιαίτερα στις οροαρνητικές σπονδυλαρθροπάθειες, παρόμοιες ή μεγαλύτερες των άλλων ΜΣΑΦ. Πάντως, λόγω των συχνών και δυνητικά σοβαρών παρενεργειών της, ιδιαίτερα στα παιδιά με νεανική ρευματοειδή αρθρίτιδα, η χρήση της έχει περιορισθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και επιφυλάσσεται κυρίως για περιπτώσεις ανθιστάμενες στα νεότερα...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες