Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε κάποια υποκατηγορία:

Μυοσκελετικά νοσήματαπερισσότερα για Μυοσκελετικά νοσήματα 

Νόσος Legg-Calve-Perthes
H νόσος Legg-Calve-Perthes (ή απλώς Perthes) (Legg AT, 1900; Calve J, 1910; Peltier LF, 1981) χαρακτηρίζεται από άσηπτη νέκρωση της κεφαλής του μηριαίου, η οποία οδηγεί σε χωλότητα, πόνο και περιορισμό του εύρους των κινήσεων του ισχίου. Στο 15-20% των περιπτώσεων είναι...

Μυοσκελετικά νοσήματαπερισσότερα για Μυοσκελετικά νοσήματα 

Νόσος Osgood-Schlatter
H νόσος Osgood-Schlatter είναι ο συχνότερος τύπος αποφυσίτιδας εξ έλξης στους...

Μυοσκελετικά νοσήματαπερισσότερα για Μυοσκελετικά νοσήματα 

Νόσος Panner (οστεοχόνδρωση)
Η νόσος Panner προσβάλλει τα κέντρα ανάπτυξης ή οστεοποίησης, προκαλώντας εκφύλιση ή νέκρωση του κάτω κονδύλου του βραχιονίου, η οποία ακολουθείται από αναγέννηση και επανασβέστωση (Bianco AJ, 1985). Σχεδόν πάντα παρατηρείται στον επικρατούντα αγκώνα αγοριών ηλικίας 5-12 ετών. Οι αλλοιώσεις της είναι παρόμοιες με τις παρατηρούμενες στην νόσο Legg-Calve-Perthes και πρέπει να διαχωρίζονται από την σχαλιδωτική...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Μυοσκελετικά νοσήματαπερισσότερα για Μυοσκελετικά νοσήματα 

Νόσος Sinding-Larsen-Johansson
Παρατηρείται συνήθως σε αγόρια προεφηβικής ηλικίας (10-12 ετών) ασχολούμενα με τον αθλητισμό, ιδιαίτερα το τρέξιμο και τα άλματα. Είναι το αντίστοιχο της τενοντίτιδας της επιγονατίδας (jumper’s knee) στα παιδιά (Medlar RC and Lyne ED, 1978).  Θεωρείται ως αποφυσίτιδα οφειλόμενη σε επίμονη έλξη του ανώριμου κάτω πόλου της επιγονατίδας, η οποία οδηγεί σε ασβέστωση και οστεοποίηση της συνένωσης του κάτω πόλου της επιγονατίδας με τον εγγύς καταφυτικό τένοντα της επιγονατίδας (Medlar RC and Lyne ED,...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Μυοσκελετικά νοσήματαπερισσότερα για Μυοσκελετικά νοσήματα 

Νόσος Thiemann (νεανική άσηπτη νέκρωση των επιφύσεων των φαλάγγων)
H νόσος Thiemann είναι οστεοχόνδρωση οφειλόμενη σε οστεονέκρωση των επιφύσεων των φαλάγγων, πιθανώς δευτεροπαθώς σε κακώσεις (Melo-Gomes JA et al, 1981; Gewanter H and Baum J, 1985). Παρατηρείται συνήθως σε εφήβους. Εχει οικογενή επίπτωση, πιθανώς μεταβιβαζόμενη σύμφωνα με το αυτοσωμικό επικρατές πρότυπο κληρονομικότητας (Allison AC and Blumberg BS, 1958; Stougaard J, 1964; Robinson RP et al,...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Μυοσκελετικά νοσήματαπερισσότερα για Μυοσκελετικά νοσήματα 

Ολίσθηση σπονδυλικής επίφυσης (slipped vertebral apophysis)
Παρατηρείται σε εφήβους, ιδιαίτερα αγόρια, μετά από άρση βάρους και έντονες φυσικές δραστηριότητες. Ο δακτύλιος της απόφυσης παρεκτοπίζεται μαζί με τον γειτονικό δίσκο προς τον σπονδυλικό σωλήνα, ιδιαίτερα στην κατώτερη ΟΜΣΣ. Η ολισθείσα σπονδυλική απόφυση εντοπίζεται συχνότερα στην κατώτερη ΟΜΣΣ και προκαλεί σημεία και συμπτώματα οξείας...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Μυοσκελετικά νοσήματαπερισσότερα για Μυοσκελετικά νοσήματα 

Οξεία χονδρόλυση ισχίου
Η οξεία χονδρόλυση του ισχίου είναι ασυνήθιστη κατάσταση, χαρακτηριζόμενη από πόνο και περιορισμό της κινητικότητας του ισχίου, σε συνδυασμό με ακτινολογική ένδειξη στένωσης του μεσάρθριου διαστήματος λόγω προοδευτικής καταστροφής του χόνδρου της μηριαίας κεφαλής και της κοτύλης, εφ΄όσον απουσιάζουν άλλα, δευτεροπαθή, αίτια χονδρόλυσης, όπως π.χ. επιφυσιολίσθηση, μακροχρόνια ακινητοποίηση, λοιμώξεις, ρευματικά νοσήματα και...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Μυοσκελετικά νοσήματαπερισσότερα για Μυοσκελετικά νοσήματα 

Οξεία νεανική χωλότητα
Στο 55% των παιδιών συνδυάζεται με άλλα νοσήματα (λοιμώξεις ανώτερων αναπνευ-στικών οδών - ουροποιητικού, γαστρεντερίτιδα, μέση πυώδης ωτίτιδα, ανεμευλογία, ιογενής φαρυγγίτιδα). Στο 23% σχετίζεται με σοβαρή λοίμωξη. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ. Χωλότητα, πυρετός (>38ο C). ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ. Περιορισμένο ή επώδυνο ROM και τοπική ευαισθησία, συνήθως του ισχίου. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ : Αύξηση ΤΚΕ (>20 mm/1η ώρα), λευκοκυττάρωση...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Μυοσκελετικά νοσήματαπερισσότερα για Μυοσκελετικά νοσήματα 

Οστεοχονδρίτιδα σπονδυλικής στήλης (νόσος Scheuermann)
Η οτστεοχονδρίτιδα της σπονδυλικής στήλης (νόσος Scheuermann ή νεανική κύφωση) συνίσταται σε κύφωση της ΣΣ λόγω γωνίωσης των σπονδυλικών σωμάτων συνεπεία βλάβης των χόνδρινων αυξητικών ακραίων πλακών των σπονδύλων. Είναι η συχνότερη αιτία οργανικής κύφωσης της ΘΜΣΣ και της ΘΟΜΣΣ στους σκελετικά ανώριμους έφηβους (Sachs B et al, 1987; Lowe TG, 1990). Συχνά υπάρχει ισχυρή γενετική επιρρέπεια. Είναι συχνότερη σε κορίτσια ηλικίας 13-17...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Μυοσκελετικά νοσήματαπερισσότερα για Μυοσκελετικά νοσήματα 

Παροδική οστεοπόρωση ισχίου
Παρατηρείται σε παιδιά ηλικίας >10 ετών. Ιστορικό κάκωσης συνήθως απουσιάζει, αν και η παροδική οστεοπόρωση μπορεί να εμφανισθεί μετά από απότομη βίαιη κίνηση ή διάσταση των σκελών, π.χ. στο μπαλέτο. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ : Πόνος άλλοτε οξύς και άλλοτε προοδευτικός, επιτεινόμενος με τις δραστηριότητες, και χωλότητα (Nicol RO et al, 1984). Τα συμπτώματα αυτά υποχωρούν αυτόματα μέσα σε 1-2 περίπου...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες