Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε κάποια υποκατηγορία:

Λοιμώδεις αγγειίτιδεςπερισσότερα για Λοιμώδεις αγγειίτιδες 

Παρβοϊός Β19
Η λοίμωξη από παρβοϊό Β19, στη φάση της ιαιμίας, μπορεί να συνοδευθεί από λευκοκυτταροκλαστική αγγειΐτιδα με πορφυρικό εξάνθημα με/ή χωρίς αρθραλγίες, πυρετό ή κοιλιακές κράμπες, υποδυόμενη πορφύρα Henoch–Schonlein (Ferguson PJ et al, 1996; Watanabe T and Oda Y, 2000; Cioc AM et al, 2002; Lehmann HW et al, 2003; Aguilar-Bernier M et al,...

Λοιμώδεις αγγειίτιδεςπερισσότερα για Λοιμώδεις αγγειίτιδες 

Οξεία σηπτική μηνιγγίτιδα
H οξεία σηπτική μηνιγγίτιδα (ASM) χαρακτηρίζεται από οξεία και, συχνά, κεραυνοβόλο λοίμωξη και φλεγμονή των μηνίγγων και του υπαραχνοειδούς χώρου, οφειλόμενη σε διάφορους βακτηριδιακούς παράγοντες (ΠΙΝΑΚΑΣ...

Λοιμώδεις αγγειίτιδεςπερισσότερα για Λοιμώδεις αγγειίτιδες 

Μυκοβακτηρίδια
Οι μυκοβακτηριδιακές και μυκητιασικές πνευμονικές λοιμώξεις συνδέονται με κοκκιωματώδη αγγειακή αντίδραση υποδυόμενη κοκκιωμάτωση Wegener ή αγγειΐτιδα Churg-Strauss (Henocq E et al,...

Λοιμώδεις αγγειίτιδεςπερισσότερα για Λοιμώδεις αγγειίτιδες 

Treponema pallidum
Η σύφιλη παρουσιάζεται ως νόσος των αγγείων μέσου και μεγάλου μεγέθους (φλεγμονή της αορτής ή των στεφανιαίων αρτηριών) ή με εξάνθημα των μικρών αγγείων της δευτεροπαθούς...

Λοιμώδεις αγγειίτιδεςπερισσότερα για Λοιμώδεις αγγειίτιδες 

Borrelia burgdorferi
H Borrelia Burgdorferi είναι το αίτιο της νόσου Lyme. Εως 50% των ενοφθαλμισμών από B. Burgdorferi διαδράμουν ασυμπτωματικά. H συμπτωματική λοίμωξη εκδηλώνεται με χαρακτηριστικές δερματικές, αρθρικές, καρδιακές και οφθαλμικές...

Λοιμώδεις αγγειίτιδεςπερισσότερα για Λοιμώδεις αγγειίτιδες 

Λεπτοσπείρωση
Η λεπτοσπείρωση είναι διφασικό νόσημα οφειλόμενο στην Leptospira interrogans (Reik L Jr, 1987; Farr RW, 1995). Η νόσος Weil, ο βαρύτερος ικτερικός τύπος λεπτοσπείρωσης, παρατηρείται στο 5-10% των περιπτώσεων και προσβάλλει το ήπαρ και τους...

Λοιμώδεις αγγειίτιδεςπερισσότερα για Λοιμώδεις αγγειίτιδες 

Στελέχη Borrelia
O υποτροπιάζων πυρετός (Relapsing fever) είναι μία ταχέως εξελισσόμενη και σοβαρή σηπτική νόσος οφειλόμενη σε ορισμένες σπειροχαίτες...

Λοιμώδεις αγγειίτιδεςπερισσότερα για Λοιμώδεις αγγειίτιδες 

Brucella melitensis
Η βρουκέλλωση συνοδεύεται από νευρολογικές επιπλοκές (μηνιγγίτιδα, αγγειΐτιδα, παρεγχυματικές αλλοιώσεις του ΚΝΣ, νοσήματα των ριζών και των περιφερικών νεύρων), στο 2-5% των ασθενών (Al Deeb SM et al, 1989; Mc Lean DR et al,...

Λοιμώδεις αγγειίτιδεςπερισσότερα για Λοιμώδεις αγγειίτιδες 

Bartonella henselae
Είναι το αίτιο της νόσου «εξ ονύχων γαλής» και συνδέεται με βακτηριδιακή αγγειωμάτωση σε ανοσοκατεσταλμένους ξενιστές (Slater LM and Welch DF,...

Λοιμώδεις αγγειίτιδεςπερισσότερα για Λοιμώδεις αγγειίτιδες 

Bartonella Bacilliformis
Είναι το αίτιο του πυρετού Oroya, ο οποίος ενδημεί στην περιοχή των ΄Ανδεων. Ενίοτε συνοδεύεται από νευρολογικές επιπλοκές (μικροαγγειακή ενδοθηλιακή βλάβη με θρόμβωση, έμφρακτο και...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες