Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε κάποια υποκατηγορία:

Ρευματικά νοσήματα συνδεόμενα με ανοσοανεπάρκειες περισσότερα για Ρευματικά νοσήματα συνδεόμενα με ανοσοανεπάρκειες  

Χ-φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία
Η Χ-φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία (XLA) χαρακτηρίζεται από σοβαρές υποτροπιάζουσες βακτηριδιακές λοιμώξεις σε άρρενες ηλικίας έως 2 ετών (Bruton OC,...

Ρευματικά νοσήματα συνδεόμενα με ανοσοανεπάρκειες περισσότερα για Ρευματικά νοσήματα συνδεόμενα με ανοσοανεπάρκειες  

Κοινή ποικίλλουσα ανοσοανεπάρκεια
Η κοινή ποικίλλουσα ανοσοανεπάρκεια (CVID) είναι ετερογενής πρωτοπαθής ανοσοανεπάρκεια χαρακτηριζόμενη από υπογαμμασφαιριναιμία και υποτροπιάζουσες λοιμώξεις, κυρίως από...

Ρευματικά νοσήματα συνδεόμενα με ανοσοανεπάρκειες περισσότερα για Ρευματικά νοσήματα συνδεόμενα με ανοσοανεπάρκειες  

Ρευματικά νοσήματα συνδεόμενα με ανεπάρκειες των υποτάξεων της IgG
Οι ανεπάρκειες των υποτάξεων της IgG (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) έχουν αναφερθεί σε μερικούς ασθενείς (Plebani A et al, 1989; Shackelford PG et al, 1990; Lacombe C et al, 1997). Η ανεπάρκεια της IgG1 συνδυάζεται συνήθως με ανεπάρκειες άλλων...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες