Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε κάποια υποκατηγορία:

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Θυλακίτιδεςπερισσότερα για Θυλακίτιδες 

Οπισθοπτερνική θυλακίτιδα
Είναι σηπτική ή άσηπτη φλεγμονή του θυλάκου ο οποίος κείται όπισθεν της πτέρνας και του Αχίλλειου τένοντα. Παρατηρείται σε διάφορα ρευματικά νοσήματα (ΠΙΝΑΚΑΣ...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Θυλακίτιδεςπερισσότερα για Θυλακίτιδες 

Παραμόρφωση Haglund (οπισθοπτερνική θυλακίτιδα)
Πρόκειται για αποφυσίτιδα ή θυλακίτιδα της πτέρνας, ακριβώς κάτω από τον θύλακο του Αχίλλειου...

Θυλακίτιδεςπερισσότερα για Θυλακίτιδες 

Θυλακίτιδες (Bursitis)
Prepatellar bursitis Prepatellar bursitis, also known as Housemaid's knee, is a common cause of swelling and pain above the patella (kneecap), and is due to ... Subacromial...

Θυλακίτιδεςπερισσότερα για Θυλακίτιδες 

Trochanteric Bursitis (Greater Trochanteric Pain Syndrome)
Trochanteric bursitis is probably the most common cause of hip girdle pain, although a recent study using MRI suggests that most patients with this pain syndrome may have tendinitis or a partial tear of the gluteus medius tendon. Patients typically complain of pain over the lateral aspect of the hip girdle, sometimes radiating down the thigh, that is worse at night when they lie on the affected side. Pain is sometimes present when the patient arises from a chair, but it tends to improve with ambulation. Point tenderness over the lateral or posterior aspect of the greater trochanter is usually diagnostic, though some patients with referred lumbar facet or disk disease may have a similar presentation. Patients with more severe pain may have a positive Trendelenburg sign on physical examination. Local heat and NSAIDs may be helpful, and a local glucocorticoid injection is curative in most patients. In refractory cases, repeated injections, physical therapy, and, in rare instances, surgical excision of the bursa may be...

Θυλακίτιδεςπερισσότερα για Θυλακίτιδες 

Iliopectineal Bursitis
Iliopectineal bursitis, which is caused by irritation of the bursa between the iliopsoas muscle and the inguinal ligament, is an uncommon cause of inguinal pain and may mimic true hip joint disease. The diagnosis is suggested by the presence of inguinal pain that is aggravated by extension of the hip (in a patient whose hip x-ray is normal). Confirmation by ultrasonography or CT scanning may be required. Treatment is usually with local measures or, in rare cases, by means of surgical...

Θυλακίτιδεςπερισσότερα για Θυλακίτιδες 

Ischiogluteal Bursitis
Ischiogluteal bursitis results from an irritation of the bursa in the area of the attachments of the hamstring and gluteal muscles at the ischial tuberosity. The condition may be brought on by prolonged sitting or by pressure in the area and usually responds to local heat, stretching, or glucocorticoid...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες