Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Τι είναι τα "χέρια μηχανικού";

Various other cutaneous lesions that do not reflect the interface changes observed histopathologically with the pathognomonic or characteristic lesions have been described in patients with dermatomyositis or polymyositis. Panniculitis, urticaria, and hyperkeratosis of the palms (known as mechanic's hands) are examples of these cutaneous lesions. Other findings include cutaneous mucinosis, follicular hyperkeratosis, hyperpigmentation, ichthyosis, white plaques on the buccal mucosa, cutaneous vasculitis, and flagellate erythema.

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες