Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Τι είναι τα χείμετλα (χιονίστρες) ;

Τα χείμετλα (χιονίστρες) (chilblains, pernio ή perniosis) συνίστανται σε έλκη των άκρων των μελών, τα οποία παρουσιάζονται όταν ορισμένα προδιατεθειμένα άτομα εκθέτουν τα μέλη τους στο κρύο ή την υγρασία. Η έκθεση στο ψυχρό περιβάλλον προκαλεί βλάβες των τριχοειδών του δέρματος, οι οποίες οδηγούν σε ερυθρότητα, κνησμό, φλύκταινες και φλεγμονή. Τα χείμετλα είναι συνήθως ιδιοπαθή, αλλά μπορεί και να είναι εκδηλώσεις σοβαρών νοσολογικών καταστάσεων, και να αποδοθούν σε κρυοπαγήματα ή φαινόμενα Raynaud. Η ύπαρξή τους είναι ενδεικτική νοσημάτων του συνδετικού ιστού.

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες