Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Τι είναι το παρυφώδες ερύθημα;

Το παρυφώδες ερύθημα (erythema marginatum) είναι πρώιμη εκδήλωση του οξέος ρευματικού πυρετού και μπορεί να συνδέεται με ήπια καρδίτιδα. Παρατηρείται σε λιγότερο από 5% των ασθενών με οξύ ρευματικό πυρετό, αλλά, εάν υπάρχει, αποτελεί ένα από τα μείζονα κριτήρια του Jones για την διάγνωση του νοσήματος αυτού. Κλινικά, χαρακτηρίζεται από ελαφρώς επηρμένες, μη κνιδωτικές, ωχροκίτρινες δακτυλιοειδείς αλλοιώσεις, οι οποίες ποικίλλουν σε ένταση στη διάρκεια της ημέρας, γίνονται περισσότερο έντονες τις απογευματινές ώρες και διαρκούν αρκετούς μήνες. Οι αλλοιώσεις εντοπίζονται στον κορμό και κυρίως στις εκτατικές επιφάνειες των μελών, αλλά φείδονται γενικά του προσώπου. Μερικοί διακρίνουν το erythema marginatum σε 2 τύπους: "erythema marginatum rheumaticum" και "erythema marginatum perstans".

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες