Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Τι είναι το ονυχο-επιγονατιδικό σύνδρομο;

Το ονυχο-επιγονατιδικό σύνδρομο (nail-patella syndrome) είναι αυτοσωμικό επικρατές νόσημα, χαρακτηριζόμενο από την κλασική τετράδα: δυσπλασία ονύχων, απλασία – υποπλασία επιγονατίδων, αρθροδυσπλασία των αγκώνων και λαγόνια κέρατα. Οι όνυχες μπορεί να απουσιάζουν, να είναι υποπλαστικοί ή δυστροφικοί με ακρολοφίες, ή να παρουσιάζουν μικροκοιλότητες ή/και τριγωνικού σχήματος κοίτες. Οι ανωμαλίες των ονύχων είναι τυπικά συμμετρικές. Προσβάλλονται βαρύτερα οι αντίχειρες. Η βαρύτητα της προσβολής μειώνεται προοδευτικά προς την 5η φάλαγγα. Οι επιγονατίδες μπορεί να απουσιάζουν, να είμαι μικρές ή να έχουν ακανόνιστο σχήμα. Οι ανωμαλίες των αγκώνων περιλαμβάνουν περιορισμό της έκτασης, του πρηνισμού και του υπτιασμού ή/και πτερύγια. Οι ανωμαλίες των αγκώνων και των επιγονατίδων μπορεί να είναι ασύμμετρες. Τα λαγόνια κέρατα είναι οστικές προσεκβολές, οι οποίες προβάλλουν προς τα πίσω και έξω από τα λαγόνια οστά.

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες