Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Τι είναι ο "εκτινασσόμενος" δάκτυλος;

Ο εκτινασσόμενος δάκτυλος (δάκτυλο δίκην σκανδάλης) (trigger finger, trigger thumb ή trigger digit) είναι συχνό νόσημα της όψιμης ενήλικης ζωής, χαρακτηριζόμενο από «πιάσιμο», υπερπήδηση ή «κλείδωμα» ενός ή περισσότερων τενόντων των καμπτήρων των δακτύλων, συνδεόμενο με δυσλειτουργία του πάσχοντος δακτύλου και πόνο. Είναι αποτέλεσμα πάχυνσης των τενόντων των καμπτήρων στο περιφερικό τμήμα της παλάμης, η οποία οδηγεί σε ανώμαλη ολίσθηση των τενόντων μέσα στο έλυτρό τους και παγίδευσή τους στο χείλος του 1ου (Α1) δακτυλιοειδούς συνδέσμου. Οι ασθενείς δυσκολεύονται να λυγίσουν το πάσχον δάκτυλο εάν ο τένοντας παγιδεύεται περιφερικά του Α1 δακτυλιοειδούς συνδέσμου ή να εκτείνουν το δάκτυλο, εάν ο τένοντας «πιάνεται» εγγύς του συνδέσμου.

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες