Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Τι είναι η περιφερική δυσόστωση;

Η περιφερική δυσόστωση είναι το πλέον τυπικό ακτινολογικό εύρημα του τριχο-ρινο-φαλαγγικού συνδρόμου, αν και παρατηρείται και σε άλλα νοσήματα. Χαρακτηρίζεται από κωνοειδή διαμόρφωση των επιφύσεων, σε συνδυασμό με βράχυνση των σωληνωδών οστών των χεριών και των ποδιών. Προσβάλλεται συχνότερα η μέση φάλαγγα του δείκτη, οδηγώντας σε ωλένια γωνίωσή της, όπως και των άλλων δακτύλων. Οι φάλαγγες παραμορφώνονται, δίνοντας εικόνα εκφυλιστικής αρθροπάθειας ή ρευματικού νοσήματος.

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες