Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ti είναι η παραμόρφωση τύπου "κομβιοδόχης";

Boutonniere deformity is a deformed position of the fingers or toes, in which the joint nearest the knuckle (PIP) is permanently bent toward the palm while the furthest joint (DIP) is bent back away (PIP hyperflexion with DIP hyperextension). It is commonly caused by injury or by an inflammatory conditions like rheumatoid arthritis.This flexion deformity of the proximal interphalangeal joint is due to interruption of the central slip of the extensor tendon such that the lateral slips separate and the head of the proximal phalanx pops through the gap like a finger through a button hole (thus the name, from French boutonnière "button hole"). The distal joint is subsequently drawn into hyperextension because the two peripheral slips of the extensor tendon are stretched by the head of the proximal phalanx(note that the two peripheral slips are inserted into the distal phalanx, while the proximal slip is inserted into the middle phalanx). This deformity makes it difficult or impossible to extend the proximal interphalangeal joint.

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες