Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Τι είναι η διαβρωτική οστεοαρθρίτιδα ;

Η διαβρωτική οστεοαρθρίτιδα θεωρείται υπότυπος της ιδιοπαθούς οστεοαρθρίτιδας. Αποκαλείται και φλεγμονώδης οστεοαρθρίτιδα, αν και συνήθως δεν συνδέεται με φλεγμονή της πάσχουσας άρθρωσης. Χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερο βαθμό φλεγμονής απ΄ό,τι στην ιδιοπαθή οστεοαρθρίτιδα, διαβρωτικές αλλοιώσεις παρόμοιες με τις παρατηρούμενες σε ρευματικά νοσήματα (ρευματοειδής αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα) και, σε μερικές περιπτώσεις, οστική αγκύλωση. Είναι τυπικά αμφοτερόπλευρη και συμμετρική και παρατηρείται στις φαλαγγοφαλαγγικές, ιδιαίτερα τις άπω, αρθρώσεις των χεριών. Σπάνια, συνοδεύεται από διαβρωτικές αλλοιώσεις στη βάση του 1ου μετακαρπίου, ή ακόμα και στις αρθρώσεις των ποδιών. Μπορεί να αρχίσει απότομα με πόνο, ευαισθησία και διόγκωση των αρθρώσεων. Αρχικά, τα συμπτώματα αυτά μπορεί να αποδοθούν σε ρευματοειδή ή, συχνότερα, λόγω της κατανομής τους στις άπω φαλαγγοφαλαγγικές, σε ψωριασική αρθρίτιδα.

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες