Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Τι είναι η αρθροπάθεια Jaccoud;

Η αρθροπάθεια Jaccoud (Jaccoud's arthropathy) (JA) είναι χρόνια παραμόρφωση χαρακτηριζόμενη από ωλένια απόκλιση του 2ου έως 5ου δακτύλου των χεριών και υπεξάρθρημα των μετακαρπιοφαλαγγικών αρθρώσεων, η οποία διορθώνεται ενεργητικά από τον ασθενή ή παθητικά από τον εξεταστή. Παρατηρείται σε ασθενείς με υποτροπιάζονται οξύ ρευματικό πυρετό, συστηματικό ερυθηματώδη λύκο και άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού (σύνδρομο επικάλυψης, σκληροδερμία, υποσυμπληρωματιναιμική κνιδωτική αγγειίτιδα, δερματομυοσίτιδα), σύνδρομο Sjogren, ψωριασική αρθρίτιδα,  φλεγμονώδεις εντεροπάθειες, κακοήθη νοσήματα, σαρκοείδωση και, σπάνια, πυροφωσφορική αρθροπάθεια. Κλινικά, η JA χαρακτηρίζεται από ωλένια απόκλιση των δακτύλων στο επίπεδο των μετακαρπιοφαλαγγικών αρθρώσεων, πόνο και περιορισμό της κινητικότητας. Το υπεξάρθρημα των εγγύς φαλάγγων μπορεί να προκαλέσει αγκιστροειδή παραμόρφωση της παλαμιαίας επιφάνειας των κεφαλών των μετακαρπίων. Χαρακτηριστικά, ακτινολογική καταστροφή του χόνδρου ή οστικές διαβρώσεις απουσιάζουν.

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες