Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Αγκυλωτική υπερόστωση (2)

Αγκυλωτική υπερόστωση (2)
εικόνες με ρευματολογική θεματολογία

Αγκυλωτική υπερόστωση (2)

Ευμεγέθη οστεόφυτα θωρακικής και οσφυικής μοίρας της ΣΣ, σε ασθενή με αγκυλωτική υπερόστωση. Η διάκρισή τους από τα οστεόφυτα της ΣΣ που χαρακτηρίζουν την αγκυλωτική σπονδυλαρθροπάθεια είναι εύκολη, αν και συχνά αποδίδονται στην τελευταία


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες