Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Νοσήματα

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Νεογνικός ερυθηματώδης λύκος
Ο νεογνικός ερυθηματώδης λύκος (ΝΕΛ) είναι σπάνιο νόσημα της νεογνικής ηλικίας χαρακτηριζόμενο κυρίως από καρδιακές, δερματικές, ηπατικές και ενίοτε αιματολογικές διαταραχές, οφειλόμενες σε διέλευση...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Νεανική δερματομυοσίτιδα
Η νε­α­νι­κή δερ­μα­το­μυ­ο­σί­τι­δα (ΝΔΜ) εί­ναι πο­λυ­συ­στη­μα­τι­κή νό­σος, άγνωστης αιτιολογίας, χα­ρα­κτη­ρι­ζό­με­νη α­πό ο­ξεί­α και χρό­νια ά­ση­πτη φλεγ­μο­νή των γραμ­μω­τών μυ­ών και του...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Σκελετικές δυσπλασίεςπερισσότερα για Σκελετικές δυσπλασίες 

Σύνδρομο προγηρίας Hutchinson-Gilford
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΟΓΗΡΙΑΣ HUTCHINSON-GILFORD (Hutchinson-Gilford Progeria)...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Σκελετικές δυσπλασίεςπερισσότερα για Σκελετικές δυσπλασίες 

Σύνδρομο Kniest (Kniest syndrome)
ΣΥΝΔΡΟΜΟ (΄Η ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ) KNIEST (Kniest...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα 

Τι είναι αρθρίτιδα ;
Σύμφωνα με τον κλασσικό ορισμό, ως αρθρίτιδα χαρακτηρίζεται η διόγκωση μιάς άρθρωσης, με θερμότητα, ερυθρότητα και...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα 

Aγκυλοποιητική σπονδυλαρθροπάθεια
Ankylosing spondylitis is a distinct disease entity characterized by inflammation of multiple articular and para-articular structures, frequently resulting in bony ankylosis. The term ankylosing is derived from the Greek word ankylos, meaning stiffening of a joint; the term spondylos means vertebra. Spondylitis refers to inflammation of one or more vertebrae. Ankylosing spondylitisusually is classified as a chronic and progressive form of seronegative...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες