Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Σκελετικές δυσπλασίες

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Σκελετικές δυσπλασίεςπερισσότερα για Σκελετικές δυσπλασίες 

Ατελής οστεογένεση (Osteogenesis imperfecta)
 ΑΤΕΛΗΣ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗ (Osteogenesis...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Σκελετικές δυσπλασίεςπερισσότερα για Σκελετικές δυσπλασίες 

Αρθρογρύπωση (Συγγενής πολλαπλή αρθρογρύπωση) (Arthrogryposis multiplex congenita)
 ΑΡΘΡΟΓΡΥΠΩΣΗ (ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΡΘΡΟΓΡΥΠΩΣΗ) (Arthrogryposis multiplex...

Σκελετικές δυσπλασίεςπερισσότερα για Σκελετικές δυσπλασίες 

Ακρο-οστεόλυση (Acro-osteolysis)
 ΑΚΡΟ-ΟΣΤΕΟΛΥΣΗ...

Σκελετικές δυσπλασίεςπερισσότερα για Σκελετικές δυσπλασίες 

Ακροδυσόστωση (Acrodysostosis)
ΑΚΡΟΔΥΣΟΣΤΩΣΗ...

Σκελετικές δυσπλασίεςπερισσότερα για Σκελετικές δυσπλασίες 

Ακρογναθική δυσπλασία τύπου Α και Β (Mandibuloacral dysplasia)
 ΑΚΡΟΓΝΑΘΙΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ B (Μandibuloacral...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Σκελετικές δυσπλασίεςπερισσότερα για Σκελετικές δυσπλασίες 

Συγγενή - κληρονομικά νοσήματα οστών και αρθρώσεων
ΣΥΓΓΕΝΗ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Σκελετικές δυσπλασίεςπερισσότερα για Σκελετικές δυσπλασίες 

Ασπαρτυλγλυκοζαμιναμινουρία (Aspartylglucosaminuria)
ΑΣΠΑΡΤΥΛΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΟΥΡΙΑ...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Σκελετικές δυσπλασίεςπερισσότερα για Σκελετικές δυσπλασίες 

Τριχο-ρινο-φαλαγγική δυσπλασία (Tricho-rhino-phalangeal syndrome)
ΤΡΙΧΟ-ΡΙΝΟ-ΦΑΛΑΓΓΙΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ (Tricho-rhino-phalangeal...
Φωτογραφία: 
εικόνες με ρευματολογική θεματολογία
Περιγραφή Φωτογραφίας: 

Σε ασθενείς με σύνδρομο Marfan, ο αντίχει­ρας, εγ­κλειόμενος πλήρως μέσα στη γροθιά και επικαλυπτόμενος από τα άλλα δάκτυλα, προβάλλει πέραν του ωλένιου χείλους των χεριών (σημείο αντίχειρα).


Φωτογραφία: 
εικόνες με ρευματολογική θεματολογία
Περιγραφή Φωτογραφίας: 

Σε ασθενείς με σύνδρομο Marfan οι περιφερικές φά­λαγγες του αντίχειρα και του 5ου (μικρού) δακτύλου επικαλύπτονται όταν περιτυλίγονται γύρω από τον αντίθετο καρπό (σημείο καρπού)


Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες