Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Σύνδρομο τοξικού ελαίου (Toxic oil syndrome)
Παρατηρήθηκε στην Ισπανία στις αρχές του 1981, προσβάλλοντας του­λάχι­στον 20.000 και οδηγώντας στο θάνατο τουλάχιστον 350 άτομα. Οφείλετο στην κα­τανάλωση μαγειρικού ελαίου που περιείχε απροσδιόριστες...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα  Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Σκληρόδερμα από πενταζοκίνη
Η πενταζοκίνη μπορεί να προκαλέσει σκλήρυνση του δέρματος με/ή χωρίς έλκη.  Προδιαθεσικοί παράγοντες μπορεί να είναι ο σακχαρώδης διαβήτης και η κα­τάχρηση...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα  Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Σκληρόδερμα από μπλεομυκίνη
Η μπλεομυκίνη μπορεί να προκαλέσει αλλοιώ­σεις παρόμοιες με σκληρόδερμα και πνευμονική ίνωση. Ιστολογικά, παρατηρούνται πυκνές δεσμίδες στο...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα  Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Σκληρόδερμα από βινυλοχλωρίδιο
Το βινυλοχλωρίδιο, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί ως αναισθητικό, μπορεί να προκαλέσει διάφορες "ρευματικές" και συστηματικές εκδηλώσεις, κυρίως σε εργαζόμενους σε βιομηχανίες παραγωγής...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Σκληροίδημα (σκληροίδημα Adultorum του Buschke)
Το σκληροίδημα είναι σχετικά σπάνιο νόσημα. Τα κορίτσια προσβάλλονται συχνότερα από τα...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Ηωσινοφιλική περιτονιίτιδα
ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΚΗ ΠΕΡΙΤΟΝΙΙΤΙΔΑ (eosinophilic...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες