Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Ατροφόδερμα των Pasini και Pierini
Μπορεί να αποτελεί τελικό στάδιο μορφέα κατά πλάκες. Εντοπίζεται στον κορμό και χαρακτηρίζεται από ασυμπτωματικές, υπερχρωσμένες ατροφικές πλάκες με καλά οριοθετημένα, οξέως αφοριζόμενα...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Σταγονοειδής μορφέα
Είναι πολύ λιγότερο συχνή από την μορφέα κατά πλάκες. Χαρακτηρίζεται από επιφανειακές, λιγότερο παχυσμένες και με οξέα, περιγεγραμμένα, όρια, ωοειδείς αλλοιώσεις διαμέτρου 2-10...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Μορφέα κατά πλάκες
Είναι ο συχνότερος υπότυπος της μορφέα. Προσβάλλει μόνο 1-2 ανατομικές περιοχές, συνήθως τον κορμό, και φείδεται του προσώπου. Όταν είναι αμφοτερόπλευρη, είναι γενικά...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Γραμμική μορφέα
Είναι ο συχνότερος υπότυπος ΤΣ στα παιδιά και τους εφήβους (Christianson HB et al, 1956; Peterson LS et al,...

Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Τοπικά σκληροδερματικά σύνδρομα
Με τον όρο αυτό περιγράφεται ποικιλία καταστάσεων με κλινικές και ιστοπαθολογικές ομοιότητες με τις δερματικές εκδηλώσεις της ΣΣκ, αλλά χωρίς εκδηλώσεις προσβολής των εσωτερικών οργάνων και αγγειακές...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα  Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Ιατρογενής ινώδης μυοπάθεια
Οι επανειλημμένες ενέσεις φαρμάκων (αντιβιοτικά, κορτικοειδή, πενταζοκίνη) στους μύς μπορεί να οδηγήσουν στο σχηματισμό ινώδους ουλής στο σώμα του...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα  Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Υποδόρια λιποκοκκιωμάτωση (σύνδρομο Rothmann-Makai)
Χαρακτηρίζεται από περίγραπτη υποδερματίτιδα (lipogranulomatosissubcutanea). Στην οξεία φάση, το δέρμα των κάτω άκρων τεντώνεται και σκληραίνει και οι υπο­δόριοι ιστοί αποκτούν ξυλώδη...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα  Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Ινωση μεσοθωρακίου
Χαρακτηρίζεται από αυξημένη περιοζώδη ίνωση, η οποία επεκτείνεται και καταστρέφει τα ανατομικά στοιχεία του μεσοθωρακίου. Μπορεί να συνυπάρχει με οπισθοπεριτοναϊκή...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα  Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση (νόσος Ormond)
Η οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση είναι σπάνιο φλεγμονώδες ινωδοποιό νόσημα. Αναπτύσσεται συνήθως στην έκφυση του ακρωτηρίου του ιερού και επεκτείνεται στον ουρητήρα, την κοίλη φλέβα, την αορτή και διάφορα...

Ρευματικά νοσήματαπερισσότερα για Ρευματικά νοσήματα  Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματαπερισσότερα για Σκληροδερματικά σύνδρομα και σχετιζόμενα νοσήματα 

Σκληρόδερμα από φαινυλοκετονουρία
Η φαινυλοκετονουρία (ανεπάρκεια της υδροξυλάσης της φαινυλαλανίνης) συνδέεται με σκληροδερματικές αλλοιώσεις, οι οποίες εμφανίζονται συνήθως στη διάρκεια του 1ου έτους της...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες