Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Ρευματικά νοσήματα συνδεόμενα με ανοσοανεπάρκειες

Ρευματικά νοσήματα συνδεόμενα με ανοσοανεπάρκειες περισσότερα για Ρευματικά νοσήματα συνδεόμενα με ανοσοανεπάρκειες  

Αρθρίτιδα, γαγγραινώδες πυόδερμα και παράγοντας των λευκοκυττάρων
Σε μερικά παιδιά έχει περιγραφεί σοβαρό, μακροχρόνιο, μη υφιέμενο γαγραινώδες πυόδερμα σε συνδυασμό με υποτροπιάζοντα επεισόδια στείρας πυώδους αρθρικής συλλογής μετά από ήπιες κακώσεις, και την παρουσία στον ορό ενός...

Ρευματικά νοσήματα συνδεόμενα με ανοσοανεπάρκειες περισσότερα για Ρευματικά νοσήματα συνδεόμενα με ανοσοανεπάρκειες  

Οικογενής λιποχρωμική ιστιοκυττάρωση (Familial lipochrome histiocytosis)
Η οικογενής λιποχρωμική ιστιοκυττάρωση (Familial lipochrome histiocytosis) έχει περιγραφείσε 3 θήλεις διδύμους(Landing BH and Shirkey HS, 1957; Ford DK et al, 1962). Οι ασθενείς αυτές είχαν τις εξής εκδηλώσεις...

Ρευματικά νοσήματα συνδεόμενα με ανοσοανεπάρκειες περισσότερα για Ρευματικά νοσήματα συνδεόμενα με ανοσοανεπάρκειες  

Χρόνια κοκκιωματώδης νόσος
Η χρόνια κοκκιωματώδης νόσος (CGD) είναι σπάνιο, πρωτοπαθές κληρονομικό νόσημα των φαγοκυττάρων οφειλόμενο σε αδυναμία των φαγοκυττάρων να υποστούν αναπνευστική έκρηξη, η οποία είναι απαραίτητη για την εξόντωση ορισμένων βακτηριδίων και...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες