Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Παιδιατρική Ρευματολογία

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Τι είναι η αγκυλοποιητική ταρσίτιδα ;
Ο όρος "αγκυλοποιητική ταρσίτιδα" αναφέρεται σε ομάδα κλινικών εκδηλώσεων (υμενίτιδα, ενθεσίτιδα, τενοντοελυτρίτιδα και θυλακίτιδα) και ακτινολογικών ευρημάτων (περιοστίτιδα, ενθεσοφύτωση και...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Τι είναι η ενθεσοπαθική αρθροπάθεια ;
Κύριο και σχεδόν μοναδικό χαρακτηριστικό της ενθεσοπαθικής αρθροπάθειας (ERA) είναι η φλεγμονή των ενθέσεων...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Νεανικές σπονδυλαρθροπάθειες
Οι νεανικές σπονδυλαρθροπάθειες, όπως οι σπονδυλαρθροπάθειες των ενηλίκων, περιλαμβάνουν ομάδα ρευματικών νοσημάτων τα οποία απαντώνται σε άτομα ηλικίας ≤ 16 ετών, συνδέονται με το αλλήλιο HLA-B27,...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Νεανική αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα
Ως νεανική αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (ΝΑΣ) ορίζεται η χρόνια φλεγμονώδης αρθρίτιδα του περιφερικού και αξονικού σκελετού, η οποία έχει ισχυρή γενετική βάση και συνοδεύεται συνήθως από ενθεσίτιδα...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Νεογνικός ερυθηματώδης λύκος
Ο νεογνικός ερυθηματώδης λύκος (ΝΕΛ) είναι σπάνιο νόσημα της νεογνικής ηλικίας χαρακτηριζόμενο κυρίως από καρδιακές, δερματικές, ηπατικές και ενίοτε αιματολογικές διαταραχές, οφειλόμενες σε διέλευση...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Νεανική δερματομυοσίτιδα
Η νε­α­νι­κή δερ­μα­το­μυ­ο­σί­τι­δα (ΝΔΜ) εί­ναι πο­λυ­συ­στη­μα­τι­κή νό­σος, άγνωστης αιτιολογίας, χα­ρα­κτη­ρι­ζό­με­νη α­πό ο­ξεί­α και χρό­νια ά­ση­πτη φλεγ­μο­νή των γραμ­μω­τών μυ­ών και του...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες