Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Παιδιατρική Ρευματολογία

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα : Απεικονιστικές μέθοδοι
10.1   ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ Η ακτινογράφηση των παιδιών πρέπει να γίνεται με φειδώ και μόνο σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υπόνοια οργανικής αρθρικής ή οστικής...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα : Ιστολογικά ευρήματα
9.1  ΑΡΘΡΙΚΟΣ ΥΜΕΝΑΣ Η βιοψία του αρθρικού υμένα δεν είναι διαγνωστική, μπορεί όμως να χρησιμεύσει στον αποκλεισμό άλλων νοσημάτων τα οποία υποδύονται ΝΙΑ, όπως οι λοιμώξεις και η λαχνοοζώδης...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα : Εργαστηριακά ευρήματα
Οι εργαστηριακές εξετάσεις μπορούν να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη φλεγμονής, να παρακολουθήσουν την τοξικότητα της θεραπείας και να βοηθήσουν, σε ερευνητικό επίπεδο, στην κατανόηση της παθογένεσης της...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα και Κύηση
Η εγκυμοσύνη, αυτή καθαυτή, δεν επηρεάζει την πορεία της...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα : Συνύπαρξη με άλλα νοσήματα
Η ΝΙΑ συνδυάζεται ενίοτε με άλλα νοσήματα, αν και η συνύπαρξή τους με την ΝΙΑ  είναι μάλλον τελείως...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα : Κλινική εικόνα
5.1   ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα : Ορισμός και ταξινόμηση
Ο παλαιότερος όρος JRA (Juvenile Rheumatoid Arthritis) (ΝΡΑ) έχει αντικατασταθεί από τον όρο JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis)...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα : Αιτιολογία και παθογένεση
Η αιτιολογία και παθογένεση της ΝΙΑ είναι άγνωστη (Lang BA and Shore A, 1990; Grom AA et al, 1994; Jarvis JN,...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα : Επιδημιολογία
Απ’ όλα τα χρόνια ρευματικά νοσήματα της παιδικής ηλικίας, η ΝΙΑ είναι  το συχνότερο και η συχνότητά της πιθανώς υπερβαίνει το 50% όλων των παιδιών με ρευματικά νοσήματα. Η πραγματική της όμως συχνότητα είναι...

Νοσήματαπερισσότερα για Νοσήματα  Παιδιατρική Ρευματολογίαπερισσότερα για Παιδιατρική Ρευματολογία 

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα : Γενετική
4.1   ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Η ΝΙΑ φαίνεται ότι έχει γενετική προδιάθεση, όπως καταφαίνεται από τα εξής...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες