Έρευνα

Γνωρίζετε αν διατρέχετε κίνδυνο οστεοπόρωσης;:

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα  Κορτικοειδήπερισσότερα για Κορτικοειδή  Βραδέως δρώντα αντιρευματικά φάρμακαπερισσότερα για Βραδέως δρώντα αντιρευματικά φάρμακα  Ανοσοκατασταλτικάπερισσότερα για Ανοσοκατασταλτικά  Βιολογικοί παράγοντεςπερισσότερα για Βιολογικοί παράγοντες  Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδαςπερισσότερα για Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας  Θεραπείεςπερισσότερα για Θεραπείες  Αντιρευματικά φάρμακαπερισσότερα για Αντιρευματικά φάρμακα 

Αντιρευματικά Φάρμακα

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Τολφαιναμικό οξύ
Το τολφαιναμικό οξύ είναι ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο, το οποίο ανήκει στην ομάδα των παραγώγων του ανθρανιλικού οξέος. Χημικά υποδύεται το μεφαιναμικό και το φλουφαιναμικό οξύ. Στα πειραματόζωα, οι αντιφλεγμονώδεις και αναλγητικές ιδιότητές του είναι πολύ παρόμοιες με τα 2 αυτά φάρμακα. 16.4.2.1   ΧΗΜΕΙΑ Τολφαιναμικό οξύ (Tolfenamic...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Τολμετίνη
Η τολμετίνη είναι παράγωγο του πυρρολοξεικού οξέος. Αν και δεν είναι ινδόλη, χημικά σχετίζεται περισσότερο με την ινδομεθακίνη, παρά με τα παράγωγα του προπιονικού οξέος, ενώ δομικά και φαρμακολογικά σχετίζεται με την ζομεπιράκη. Η τολεκτίνη είναι το νατριούχο άλας της τολμετίνης (tolmetin sodium). 16.2.7.1   ΧΗΜΕΙΑ Τολμετίνη (Tolmetin...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Τενοξικάμη
Η τενοξικάμη είναι μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο, με αναλγητικές και αντιπυρετικές ιδιότητες. Ανήκει στην ομάδα της οξικάμης (της οποίας τα κυριότερα μέλη είναι η πιροξικάμη και η μελοξικάμη). Παράγεται με υποκατάσταση του δακτυλίου της φαινοθειαζίνης από δακτύλιο θιενοθειαζίνης, η οποία οδηγεί στο σχηματισμό ενός περισσότερο υδρόφιλου μορίου, συγκριτικά με τον σχετικά λιπόφιλο χαρακτήρα της πιροξικάμης. 16.5.8.1   ΧΗΜΕΙΑ Τενοξικάμη...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Σουλινδάκη
Η σουλινδάκη είναι προφάρμακο, παράγωγο του ινδενοξεικού οξέος, ισοστερές της ινδομεθακίνης. Σε κυτταρικά συστήματα και in vitro, μετατρέπεται άμεσα και αναστρέψιμα στον σουλφιδικό μεταβολίτη της, ο οποίος έχει αντιφλεγμονώδεις, αναλγητικές και αντιπυρετικές δράσεις και αναστέλλει την σύνθεση των προσταγλανδινών 500 περίπου φορές περισσότερο από την μητρική ένωση.  16.2.6.1   ΧΗΜΕΙΑ Σουλινδάκη...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Σελεκοξίμπη
Η σελεκοξίμπη έχει αναλγητικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες στην αρθρίτιδα μέσω εκλεκτικής αναστολής της COX2, ενώ, σε θεραπευτικές δόσεις, δεν έχει δράση στην COX1, γι΄αυτό και δεν είναι γαστροτοξική και δεν έχει αντιαιμοπεταλιακή δράση. Επειδή «σέβεται» το γαστρεντερικό περισσότερο από πολλά άλλα ΜΣΑΦ, αλλά και λόγω της αξιόλογης αντιφλεγμονώδους δράσης της, μπορεί να είναι το αρχικό φάρμακο εκλογής σε ασθενείς με ιστορικό σοβαρών γαστρεντερικών νοσημάτων (έλκος, γαστρορραγία) που έχουν ανάγκη θεραπείας με...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Ροφεκοξίμπη
Η ροφεκοξίμπη είναι μακράς δράσης ΜΣΑΦ, γι΄ αυτό και έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να χορηγηθεί μία μόνο φορά την ημέρα. Λόγω της εκλεκτικής του δράσης στην COX2, φαίνεται ότι είναι πολύ λιγότερο γαστροτοξικό από άλλα ΜΣΑΦ, αν και μπορεί, αλλά σπάνια, να προκαλέσει σοβαρή αιμορραγία από το ανώτερο γαστρεντερικό. 16.7.2.1  ΧΗΜΕΙΑ Ροφεκοξίμπη...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Πιροξικάμη-β-κυκλοδεξτρίνη
Η πιροξικάμη-β-κυκλοδεξτρίνη είναι ένα αποτελεσματικό μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο με το πλεονέκτημα ότι μπορεί να χορηγηθεί, όπως και η απλή πιροξικάμη, σε μίαν εφάπαξ δόση. Συγκριτικά με την απλή πιροξικάμη, είναι λιγότερο γαστροτοξική και έχει ταχύτερη έναρξη δράσης. Αν και δεν έχει μελετηθεί σε μεγάλο αριθμό ασθενών, συγκριτικά με την απλή πιροξικάμη, μπορεί να χορηγηθεί σαν ΜΣΑΦ πρώτης εκλογής στη θέση της απλής πιροξικάμης, ιδιαίτερα σε ασθενείς με επιρρέπεια στις γαστροτοξικές δράσεις της απλής πιροξικάμης ή/και των άλλων...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Πιροξικάμη
Οι οξικάμες είναι ομάδα δομικά στενά σχετιζόμενων μεταξύ τους ΜΣΑΦ με αντιφλεγμονώδεις, αναλγητικές και αντιπυρετικές ιδιότητες. Έχουν ελαφρώς οξειδωτικό χαρακτήρα και συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τις πρωτείνες του πλάσματος. Τα μέλη της ομάδας των οξικαμών δεν είναι καρβοξυλικά οξέα, αλλά οξειδωτικά λόγω της περιεκτικότητάς τους σε ενολικά 4-υδροξυ-υποκατάστατα. Στις οξικάμες ανήκει και η πιροξικάμη. Η αμπιροξικάμη (ampiroxicam), η ντροξικάμη (droxicam) και η πιβοξικάμη (pivoxicam) είναι προφάρμακα της...

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακαπερισσότερα για Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 

Οξαπροζίνη
Η οξαπροζίνη, λόγω του μακρού της t(1/2), μπορεί να χορηγηθεί σε μία καθημερινή δόση, αλλά δεν υπερέχει θεραπευτικά των άλλων ΜΣΑΦ που είναι σε χρήση. Από πλευράς ασφάλειας, έχει περίγραμμα τοξικότητας παρόμοιο με  των άλλων ΜΣΑΦ. 16.3.7.1   ΧΗΜΕΙΑ Οξαπροζίνη...

Who is who

Θέματα

Συλλογή Φωτογραφιών

Τι είναι ο ρευματολόγος

Βότανα-Φυσικές ουσίες